Internet Explorer ' da Bir Sayfaya Bağlanılmak İstendiğinde " The search key was not found in any record " Hatası


Problem

Internet Explorer ' da Bir Sayfaya Bağlanılmak İstendiğinde " The search key was not found in any record " Hatası

Çözüm 1

1 - C:\Windows\inf


2 - Yukarıdaki klasörün içerisinde bulunan ie.inf dosyasına sağ tuş yapın ve Yükle satırını tıklayın